KDO SMO

Od ustanovitve dalje je poslanstvo Jamarskega društva “Gregor Žiberna” Divača tudi skrb za turistični razvoj Divaške jame. To delo si jemljemo kot dolžnost, saj društvo nosi ime prvo pristopnika in do življenskega vodnika po Divaški jami. Že takoj po ustanovitvi društva, leta 1965 so bili izdelani prvi načrti za obnovitev in ureditev porušenega vhoda v Divaško jamo in obuditev zamrlega jamskega turizma. Dve leti kasneje, leta 1967, je društvo že organiziralo ogled Divaške jame, kamor so popeljali Joška Žiberno. Ta je bil v njej že leta 1926, ko ga je vodil sorodnik Gregor Žiberna – Tentava. Prvo temeljitejše urejanje vhoda se je pričelo leta 1974 in bilo dokončano v letih 1986-87. Poti v jami pa so bile obnovljene v letih 2007 – 2022. Več  o  delovanju  društva  si  lahko preberete na spletni strani društva.

ABOUT US

Since its establishment, the mission of the Divača Cave Society “Gregor Žiberna” has also been to take care of the tourist development of the Divača Cave. We take this work as a duty, as the association bears the name of the first man who entered the cave and lifelong guide in the Divača Cave. Immediately after the founding of the association, in year 1965, first plans were made for the restoration and arrangement of the demolished entrance to the Divača Cave and the revival of cave tourism. Two years later, in 1967, the society already organized a tour of the Divača Cave, where Joško Žiberna, grandson of first explorer was taken. It was already in it in year 1926, when it was run by a relative Gregor Žiberna – Tentava. The first thorough arrangement of the entrance began in 1974 and it was finished in 1986-87. The interior of the cave experienced a true renaissance in recostruction of the trails in years 2007 – 2022. You can read more about the Gregor Žiberna Divača caving association on the association’s website.